elektrik

1.
<yun.>
1. Materiyanın, yüklü hissəciklərdən: elektronlardan, pozitronlardan, protonlardan və s. dən ibarət forması. Elektrik haqqında nəzəriyyə.
2. Xalq təsərrüfatının bütün sahələrində və məişətdə işlədilən enerji növlərindən biri. İşlər elektriklə görünür. Elektrik stansiyasının gücü.
3. Bu energiyadan hasil olan işıq. Elektrik çəkmək. Elektriki söndürmək.
4. Elektriklə işləyən, elektriklə hərəkətə gətirilən. Elektrik motoru. Elektrik peçi. Elektrik saatı. Elektrik aqreqatı. // Elektrikdən alınan, hasil edilən. Elektrik işığı. – Məşədi Əsgər o tərəfə baxıb gördü ki, bir böyük ev var, qapısının üstündə elektrik fənəri asılıbdır. S. M. Q.. Otaq pis deyil idi, student otağına məxsus hər bir şey var idi: yazı masası, kürsü, əlüzyuyan, çarpayı, hətta elektrik işığı da yerində idi. Ç.. <Qadın> sonra qolumdan tutub çəhrayı abajurlu elektrik çırağının altında qoyulmuş ağ örtüklü stola tərəf çəkdi. İ. Ə.. // Elektrik hasil edən, elektrik verən, elektrik saçan. Bayıl elektrik stansiyası. Elektrik batareyası. Elektrik dövrəsi (elektrik cərəyanı keçən yol). – . . Elektrik stansiyasından Ağbulağa işıqlar yayılırdı. S. R.. Elektrik vaqonu (qatarı) – bax elektriçka. . . Qayıdırdım. Gecə saat on birdə elektrik vaqonuna oturdum. S. H.. Stansiyadan hələ on-on beş addım ayrılmamışdılar ki, elektrik qatarı yola düşüb getdi. M. Rz..
◊ Elektrik stulu – ABŞ-da ölüm cəzası aləti. «Ağ ev»in icadıdır elektrik stulu; Oturub o stulda yandırdılar Makgini. S. Rüst..
2.
<fr. əsli yun.>
1. Bax elektrotexnik.
2. Elektrotexnika sahəsində, elektrik sənayesində işləyən, elektriki tədqiq edən şəxs.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • Elektrik — Elektrik, ein im elektrischen Ofen aus Bauxit hergestelltes. Schleifmittel …   Lexikon der gesamten Technik

  • elektrik — is., ği, fiz., Fr. électrique 1) Maddenin elektron, pozitron, proton vb. parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü 2) Bu enerjinin gündelik hayatta kullanılan biçimi 3) Bu enerjiden elde edilen aydınlanma 4) Fiziğin, bu enerji ile… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Elektrik — Der Begriff Elektrik ist die umgangssprachliche Bezeichnung für die „Lehre von der Elektrizität“. Sie ist somit eine Sammelbezeichnung für die gesamte elektrische Installation bzw. Ausstattung, die elektrische Funktionen auf Grundlage der… …   Deutsch Wikipedia

  • Elektrik — die Elektrik, en (Aufbaustufe) Gesamtheit elektrischer Anlagen Beispiel: Die ganze Elektrik in dem Wagen ist kaputtgegangen …   Extremes Deutsch

  • Elektrik — E·lẹkt·rik die; , en; 1 Kollekt; alle elektrischen Teile oder Geräte meist eines Fahrzeugs <die Elektrik eines Autos, Flugzeugs> 2 nur Sg, gespr ≈ Elektrotechnik …   Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache

  • Elektrik — ◆ Elẹk|trik 〈f. 20; unz.; Kurzwort für〉 Elektrotechnik [→ elektrisch] ◆ Die Buchstabenfolge elek|tr... kann in Fremdwörtern auch elekt|r... getrennt werden. * * * Elẹk|t|rik, die; , en: 1. Gesamtheit einer elektrischen Ausstattung (z. B.… …   Universal-Lexikon

  • Elektrik — ◆ E|lẹk|trik 〈f.; Gen.: ; Pl.: unz.; Kurzwort für〉 Elektrotechnik   ◆ Die Buchstabenfolge e|lek|tr… kann auch e|lekt|r… getrennt werden …   Lexikalische Deutsches Wörterbuch

  • Elektrik — Elek|trik* die; <zu 2↑...ik>: a) Gesamtheit einer elektrischen Anlage od. Einrichtung (z. B. Autoelektrik); b) (ugs.) Elektrizitätslehre …   Das große Fremdwörterbuch

  • eléktrik — a m (ẹ̑) redko električar, elektrikar …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Elektrik — Elẹk|t|rik, die; , en (Gesamtheit einer elektrischen Anlage; umgangssprachlich für Elektrizitätslehre) …   Die deutsche Rechtschreibung

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.